Kurssien helmipuut

Kurssin sisältö ja linkit Pearltree- sovelluksessa

Pearltree- so­vel­lus hyvä kei­no ha­vain­nol­lis­taa kurs­sin ra­ken­ne sekä ja­kaa ma­te­ri­aa­le­ja.

Ohes­sa kuva maan­tie­teen hel­mi­puus­ta  ja sii­tä, mi­ten sii­nä ede­tään. Maan­tie­teen puun juu­rel­le pää­set täs­tä lin­kis­tä

Lin­kit (”hel­met”) vie­vät ”Akeopen” por­taa­lin aihe­si­vuil­le ja siel­tä edel­leen esim. jol­le­kin hy­väl­le net­ti­si­vul­le, vi­de­oon, ani­maa­ti­oon tms.  Aihe­hel­miä päi­vi­te­tään ja li­sä­tään aika ajoin.

Peartree toi­mii ja nä­kyy hy­vin tie­tys­ti pc:llä ja mo­bii­li­lait­teis­ta ai­na­kin iPadilla ja iPhonella, joi­hin on saa­ta­vis­sa myös apsi. Android- lait­teil­la hel­mi­puu ei toi­mi.

Peartreessa ete­ne­mi­nen

Maan­tie­deKurs­sit ja ma­te­ri­aa­lia 3.1.2013