Kurssien materiaaleja

Linkit kurssien materiaaleihin Symbaloon kautta

Miten pääset kurssien materiaaleihin?

Symbaloo on toi­nen so­vel­lus, jon­ka kaut­ta pää­set kä­sik­si ne­tis­sä ole­viin ma­te­ri­aa­lei­hin. Ajan­koh­tai­sia asi­oi­ta voit seu­ra­ta Twitterissä. Täl­lä si­vul­la on ku­va­na esi­merk­ki­kuva  ge1- kurs­sin webmixistä  ja lin­kit ky­sei­siin mui­den­kin kurs­sien vas­taa­viin. Symbaloo toi­mii ja nä­kyy hy­vin il­mei­ses­ti kai­kil­la mo­bii­li­lait­teil­la.

Kurssien webmixit linkkeinä

GE1 kurs­sin webmix

Maan­tie­deKurs­sit ja ma­te­ri­aa­lia 3.1.2013