GE4 Aluetutkimus

Opetussuunnitelma - Syventävä kurssi

Tavoitteet

Kurs­sin ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja

Keskeiset sisällöt

Kar­to­gra­fi­an pe­rus­teet ja maan­tie­teel­li­set läh­de­ai­neis­tot

Paik­ka­tie­to­jär­jes­tel­mät

Oma alue­tut­ki­mus

Klassillisen lukion lisäykset opetussuunnitelmaan

Kuo­pio; Saa­ris­to­kau­pun­ki Kei­lan­kan­ta; 7.7.2011; Aar­ne Hag­man

Maan­tie­deKurs­sit ja ma­te­ri­aa­lia 3.1.2013