GE1 Sininen planeetta

Opetussuunnitelma - Pakollinen kurssi

Tavoitteet

Kurs­sin ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja

Keskeiset sisällöt

Maan­tie­teel­li­nen ajat­te­lu

Maan pla­ne­taa­ri­nen luon­ne

Ilma­kehä liik­kees­sä

Vesi­kehä liik­kees­sä

Sää ja il­mas­to

Maa­pal­lon muut­tu­vat pin­nan­muo­dot

Maa­pal­lon kas­vil­li­suus­vyö­hyk­keet

Luon­non­mai­se­mien tul­kin­ta kart­to­jen
ja ku­vien avul­la

Au­rin­gon osit­tai­nen pi­men­nys; Kuo­pi­on Sot­kan­nie­mi 4.1.2011 Aar­ne Hag­man

Endo- ja eksogeniaa ;Hau­ki­vesi 9.6.2007 Aar­ne Hag­man

Maan­tie­deKurs­sit ja ma­te­ri­aa­lia 3.1.2013