GE3 Riskien maailma

Opetussuunnitelma - Syventävä kurssi

Tavoitteet

Kurs­sin ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja

Keskeiset sisällöt

Ris­kien maan­tie­de, ris­kien luo­kit­te­lu
ja mer­ki­tys

Luon­non toi­min­taan liit­ty­vät ris­kit
ja ris­ki­a­lu­eet

Ih­mi­sen ja luon­non riip­pu­vuu­teen liit­ty­vät ym­pä­ris­tö­ris­kit ja ris­ki­a­lu­eet

Ih­mis­kun­nan ris­kit ja ris­ki­a­lu­eet

Tek­ni­set ris­kit

Klassillisen lukion lisäykset opetussuunnitelmaan

Astamyrskyn jäl­kiä Sa­von­lin­nan seu­dul­la; 30.7.2010;Aar­ne Hag­man

Fukushiman ydin­voi­ma­lai­tos;14.3.2011;http://www.anticapitalistes.net/spip.php?article2376;Creative Commons Attribution 3.0 License

Maan­tie­deKurs­sit ja ma­te­ri­aa­lia 3.1.2013